Bel bij overlijden: UGNA 0800 024 25 26 (24 uur bereikbaar)

Goed geregeld

Het is interessant om lid te worden van onze vereniging want wij werken zonder winstoogmerk waardoor de contributie laag is. Bovendien werken wij kleinschalig en daardoor heeft u direct contact met de juiste persoon, zijn de lijnen kort en willen vooral er voor zorgen dat alles goed loopt.

Bij lidmaatschap betaalt u een jaarlijkse contributie van 34 euro per volwassene. Iedereen kan vanaf zijn/haar 18e jaar lid worden. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis lid en vallen onder de gezinscontributie (een gezin bestaat uit tenminste 2 personen).
Wanneer u besluit om na uw dertigste jaar lid te worden dan berekenen wij een entreegeld. Daarom is het voor jongeren onder de dertig nu juist interessant om lid te worden. Voor de entreegelden kunt u het beste contact opnemen met het secretariaat.
Wij streven er naar om de uitvaart van onze leden naar hun wens te verzorgen waarbij de eerste kosten grotendeels worden vergoed.

Wat wij doen en wat wij vergoeden

Verzorgen en overbrengen

Wij regelen en verzorgen de uitvaart. De uitvaartleider bespreekt met u in alle rust de mogelijkheden en persoonlijke wensen. Na verzorging van de overledene wordt hij of zij overgebracht naar ons rouwcentrum of het woonadres bij opbaring thuis. (binnen een straal van 20 km)
Een geraamde kostenberekening zal u direct worden overhandigd.

condoléance en rouwbezoek

Het uitvaartcentrum aan de Westdorperstraat 1 in Borger staat tot uw beschikking voor opbaring van de overledene en voor een condoleance plechtigheid. Er is dagelijks rouwbezoek mogelijk. Hiervoor kunt u contact opnemen met Mevr. J.M.Rosing-de Jonge Tel. 06-31537721

Tijdens de uitvaartplechtigheid

U kunt gebruik maken van het rouwcentrum met de daarbij behorende faciliteiten. Bij een begrafenis zijn vier dragers beschikbaar en een graflift. Indien gewenst zorgen wij er voor dat de kerkklokken worden geluid.

En verder

Ontvangt u een bijdrage in de kosten van de uitvaartkist en krijgt u een vergoeding bij crematie wanneer er geen dragers nodig zijn. Wij zorgen voor de aangifte van overlijden en de verdere administratieve afhandeling zoals wettelijke registratie en de daarbij komende kosten.

Indien u niet meer woonachtig bent in Borger e.o.

Bent u woonachtig buiten ons werkgebied dan kunt u lid blijven van de vereniging. De kosten van de uitvaart buiten ons werkgebied worden vergoed. Deze vergoeding is dezelfde als de uitvaart binnen ons werkgebied zou hebben plaats gevonden. Wij verzoeken u uw adreswijziging door te geven aan het secretariaat.

Aanvullend verzekerd


De kosten die worden vergoed zijn niet geheel toereikend om de kosten van de gehele uitvaart te dekken. Daarom kunt indien gewenst een aanvullende verzekering afsluiten. Het bestuur van UVV Borger e.o heeft een samenwerkingsverband afgesloten met Twenthe uitvaartverzekering. Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met het secretariaat.
Promotieactie
De vereniging heeft een promotieactie opgezet! Nieuwe leden kunnen nu in het kader van de promotieactie profiteren van een aantrekkelijk instaptarief. Tot de leeftijd van 30 jaar is namelijk geen instaptarief van toepassing en kinderen tot 18 jaar zijn gratis lid.


Al ruim negentig jaar een begrip!