Bel bij overlijden: UGNA 0800 024 25 26 (24 uur bereikbaar)

Opzeggen lidmaatschap

Jammer dat u wilt opzeggen, maar toch bedankt voor uw vertrouwen in de Uitvaartvereniging Borger E.O. Het lidmaatschap kan jaarlijks worden opgezegd, maar uiterlijk voor 31 december van elk jaar.